การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (โครงการคณะดำเนินการเอง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2561

คำเตือน! กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง หากท่านกรอกข้อมูลไว้ผิด ระบบจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลของท่านได้