:: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || L a w s M a h a s a r a k h a m U n i v e r s i t y ::

"การรับตรงอิสระ รอบที่ 5 (โครงการคณะดำเนินการเอง) ประจำปีการศึกษา 2561"

[ ประกาศการรับสมัคร ] I [ ระบบสมัครออนไลน์ ]


 


เลือกภาษาเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ คณะนิติศาสตร์ [Select Langauge]

Thailand         English
            


จำนวนผู้ชมเข้าเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มมส shopify analytics