:: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || L a w s M a h a s a r a k h a m U n i v e r s i t y ::

"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 (โครงการนิติศาสตร์รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2564"

[ รายละเอียดการประกาศ ] I [ ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ ]


 


เลือกภาษาเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ คณะนิติศาสตร์ [Select Langauge]

Thailand         English
            


จำนวนผู้ชมเข้าเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มมส shopify analytics