:: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม || L a w s M a h a s a r a k h a m U n i v e r s i t y ::

*** ประกาศ ***

"รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี การรับตรงอิสระ รอบที่ 5 (โครงการคณะดำเนินการเอง) ประจำปีการศึกษา 2561"

[ " คลิ๊ก " ]


 


เลือกภาษาเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ คณะนิติศาสตร์ [Select Langauge]

Thailand         English
            


จำนวนผู้ชมเข้าเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มมส shopify analytics